Poskytované právní služby

Poskytuji právní služby zejména v oblasti nemovitostí a smluvní agendy občanského práva. Věnuji se také zastupování v civilních soudních řízeních při uplatňování nároků klienta nebo obraně proti nárokům třetích osob.

Společenství vlastníků jednotek (SVJ) a bytová družstva (BD)

 • založení SVJ
 • "přeměna" z BD na SVJ
 • tvorba či změna stanov SVJ i BD
 • tvorba či změna prohlášení vlastníka
 • zápis změn do rejstříku SVJ (obchodního rejstříku) a katastru nemovitostí
 • právní poradenství při shromáždění (členské schůzi)
 • řešení dluhů členů SVJ nebo BD
 • smlouva o výstavbě jednotek

Nemovitosti

 • smlouvy o převodu nemovitosti
 • advokátní úschova kupní ceny i listin
 • související dělení pozemku (geometrický plán, souhlas s dělením pozemku)
 • zřízení věcného břemene (dožití, průchodu přes pozemek atp.)
 • zrušení a vypořádání spoluvlastnictví

Občanské právo

 • tvorba smluv a obchodních podmínek na míru, revize těchto dokumentů
 • vymáhání pohledávek z nájmu (vyúčtování, nájem, kauce, služby)
 • zastupování u soudu v komplikovaných právních sporech
 • obrana proti uplatňovaným nárokům
 • podání insolvenčního návrhu, přihláška pohledávky do insolvenčního řízení

Obchodní právo

 • zakládání obchodních společností
 • změna jednatele
 • převod obchodního podílu
 • zvýšení či snížení základního kapitálu
 • zápis změn do obchodního rejstříku

Rodinné právo

 • návrh na rozvod manželství
 • řízení o výchově a výživě nezletilých dětí
 • zvýšení výživného
 • vypořádání společného jmění manželů

Objednejte si právní služby